Atelier voor ouders

4 zaterdagen 2022 – 2023

1 oktober, 12 november, 14 januari, 4 maart

9.30-16.30

Voor:

Alle ouders, leerkrachten, opvoeders in Noord – Nederland met interesse voor de antroposofie

Met:

Samen zingen, uitwisseling, verdieping en jaar na jaar nieuwe onderwerpen in samenhang met elkaar.

Kosten: €220 inclusief koffie, thee, soep en materialen

Locatie: Vrijeschool De Es Tuinstraat 1 Assen

Opgave en / meer info: atelierouders@gmail.com

of vul dit contactformulier in:

  Wat dat: het Atelier voor ouders?

  Het is een cursus die zich bezig houdt met de ‘kunst’ van het opvoeden.
  Vier volle zaterdagen jezelf laten onderdompelen in de achtergronden van de Vrije schoolpedagogiek.
  Maar niet alleen dat.
  Je krijgt de kans ook praktisch vorm te geven aan wat de vrije opvoedkunst voor ogen staat.

  Atelier voor Ouders en Opvoeders

  De jaargangen

  Het Atelier is opgezet in drie jaargangen, waarin diverse aspecten van het opgroeiende kind een plek krijgen. De drie jaren zijn zo opgebouwd dat de focus steeds op het iets oudere kind komt te liggen.

  Het eerste jaar:

  Het 1e jaar is ingericht met vakken die meteen veel pedagogische aanknopingspunten bieden: Lilian begint met overzicht en inzicht in de verschillende ontwikkelingsfasen die een kind doormaakt en hoe je daar je pedagogisch handelen op kunt afstellen De jaarfeesten zijn als een kring door het jaar. Sanderijn vertelt over de inhoud.
  Bovendien komt aan de orde hoe we daar thuis vorm aan kunnen geven én wat het ons als volwassenen in onze persoonlijke ontwikkeling kan brengen.
  Middagles: zelf kunstzinnig bezig zijn is voedend voor jezelf , maar kun je ook in de opvoeding gebruiken. Onder leiding van Arnika gaan jullie met verschillende technieken aan de slag.

  Het tweede jaar:

  In het tweede jaar worden eigen inzet en pedagogisch handelen nog sterker aangesproken: Hetty gaat in op het leren kennen van de verschillende temperamenten. Hoe verschijnen deze in het opgroeiende kind én bij jezelf. Hoe kun je ermee omgaan én van genieten als opvoeder. Aan de hand van vormtekenen verkent Ingrid met jullie de 4 elementen als basis voor de 4 temperamenten.
  In de les Zintuigen (door Gerard én Harmen) wordt de blik op de wereld en de medemens , door middel van allerlei waarnemingsoefeningen, aangescherpt en niet met 5 of 7, maar met 12 zintuigen.

  Het derde jaar:

  In het derde jaar, de officiële afronding van het Atelier voor Ouders, gaat de blik naar het steeds verder opgroeiende kind. De planeten geven een mogelijkheid om pubers beter te leren kennen en Harmen kan daar vanuit zijn ervaring als leraar VO talloze voorbeelden van geven. In het vak vertelstof vertelt Ingrid hoe verhalen een spiegel zijn van de ontwikkeling van een (opgroeiend) mens. En geen cursus in antroposofische achtergronden zonder euritmie, om zelf alles aan den lijve te ondervinden. Carla zet je letterlijk en figuurlijk in beweging.

  Vervolgjaren

  Na deze drie jaar waren er cursisten die door wilden. Daartoe hebben we twee themajaren ontwikkeld. Uitgaande van: alle opvoeding begint bij zelfopvoeding, richt de blik zich nu op de opvoeder.

  Het themajaar 1: Blik op jezelf

  In de lessen biografie neemt Janneke je mee in de wetmatigheden van de levensloop voorbij het 21e jaar en stelt ze je de vraag: en hoe is dat bij jou? Het Parcivalverhaal volgt de biografie van Parcival en net als in de Parcivalperiode in de laatste jaren van het VO van de vrijeschool koppelt Harmen daar vragen aan ten aanzien van je eigen biografie In de les basisoefeningen komen een 6 tal oefeningen aan bod die Steiner heeft gegeven ten behoeve van meer grip op denken, voelen en handelen. Na een korte bespreking gaan we deze onder leiding van Lilian vooral oefenen.

  Themajaar 2: Kunstzinnige Blik

  We beginnen met een blok over het onderscheiden en samengaan van denken, voelen en willen in de mens én over de opbouw in fysiek lichaam, levenskrachten, gevoelswereld en het Ik; in antroposofisch jargon de wezensdelen oftewel de drieledigheid en vierledigheid in de mens. De basis van de antroposofische menskunde. Lilian Schrijvers gaat met jullie werken aan de zogenaamde “kunstzinnige blik”. Uitgaande van de uitspraak van Steiner: “De mens kan alleen begrepen worden met een kunstzinnige blik”. Wat bedoelt Steiner daarmee en hoe kunnen we die zelf oefenen? In het blok van de kunstzinnige vakken komen de verschillende kunsten aan bod door verschillende docenten om bovenstaande inzichten te ondersteunen en kunstzinnig te beleven.

  In het cursusjaar 2022-2023 is er helaas geen themajaar

  g, inspiratie

  Enthousiast geworden? Heb je vragen?

  Mail naar atelierouders@gmail.com of vul dit contactformulier in: