Niet alleen de kinderen, leerkrachten en ondersteunend personeel zijn weer volop bezig. Ook de ouders zijn alweer helemaal actief in de school. Wat fijn, we doen het samen en dat is meteen te voelen.

Op de “opwarmavond” afgelopen zondag heb ik alle ouders en het personeel nogmaals bedankt voor alle inzet en flexibiliteit. Niet alleen als het gaat om de dagelijkse gang van zaken die de nodige uitdaging met zich meebrengt ook als het gaat om het lastig vinden van een invaller worden de krachten gebundeld.

Er is vanuit de overheid geld gekomen om de werkdruk te verminderen op alle basisscholen. Dat is een goede zaak en zoals ik eerder aangaf heeft het team aangegeven meer handen in de klassen te willen. Dat is gelukt! De grote kleuterklassen hebben 4x per week klassenassistentie, in de klassen 2 en 3 is er extra leerkrachtinzet, klassenassistentie en remedial teaching. Voor de andere klassen is er extra inzet naar behoefte.

Nu de school warmgedraaid is, met deze extra hulp, kunnen wij ons niet voorstellen dat we het eerst zonder moesten doen. Het is de bedoeling vanuit de overheid dat de extra gelden structureel zijn. Het doet het team van De Es goed dat we met meer hulp jullie kinderen kunnen onderwijzen en begeleiden.

Tot slot een heel hartelijk welkom aan alle nieuwe kinderen en hun ouders, ook aan de nieuwe juf die met plezier in klas 4 is begonnen. Ik hoop dat jullie je snel thuis voelen in onze school.

En voor iedereen: ik wens jullie een heel mooi schooljaar toe!