Aannameprocedure

Als u belangstelling heeft voor De Es kunt u tijdens werkdagen telefonisch contact met ons opnemen op 0592-309105 of een email sturen naar info@vrijeschoolassen.nl.
Als het instroom in de kleuterklas betreft, zal een medewerker kijken of er nog plaats is voor uw kind. Als er nog plaats is, dan zetten wij uw kind op een voorlopige lijst met belangstellenden. Daarvoor stuurt u een email met uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van uw kind.
U kunt hieraan nog geen rechten ontlenen. Het is nog geen inschrijving! Maar wij houden wel voorlopig een plekje vrij voor uw kind.
Wij maken dan binnen drie maanden een afspraak voor een kennismaking met de kleuterjuf. Na dit gesprek krijgt u een inschrijfformulier mee. U dient dit formulier binnen twee weken ingevuld in te leveren. Als u het formulier niet op tijd inlevert, vervalt de vrijgehouden plek.

Bij aanname van een zij-instromer vindt er eerst een algemeen informatief gesprek plaats met de directeur en / of de IB’er en de ouders.
Bij zij-instromers neemt de IB’er, het informatief gesprek en na toestemming van de ouders, contact op met de school van herkomst. Als het een kind betreft met een specifieke onderwijsbehoefte wordt deze eerst goed in kaart gebracht, alvorens tot plaatsing over te gaan.

Indien ouders weigeren de grondslag van de school te respecteren of te onderschrijven en wanneer wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen van het kind mag de school een leerling weigeren. Ook de samenstelling van de klas waarin het kind zou komen en de belastbaarheid van de klas en de leerkracht spelen een rol bij het besluit om een leerling te weigeren.

De inschrijving is pas definitief als aan alle voorwaarden zoals vermeld hierboven en op het inschrijvingsformulier is voldaan en de directeur het formulier heeft ondertekend. U ontvangt hiervan bericht.