Aannameprocedure

Zowel bij aanname van een kleuter als een zij-instromer vindt er eerst een algemeen informatief gesprek plaats met de directeur en / of de IB’er en de ouders.
Bij zij-instromers neemt de IB’er, het informatief gesprek en na toestemming van de ouders, contact op met de school van herkomst. Als het een kind betreft met een specifieke onderwijsbehoefte wordt deze eerst goed in kaart gebracht, alvorens tot plaatsing over te gaan. Indien ouders weigeren de grondslag van de school te respecteren of te onderschrijven en wanneer wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen van het kind mag de school een leerling weigeren. Ook de samenstelling van de klas waarin het kind zou komen en de belastbaarheid van de klas en de leerkracht spelen een rol bij het besluit om een leerling te weigeren.