Vertrouwenspersoon

Binnen onze school is een intern vertrouwenspersoon aangesteld. De
vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor kinderen, ouders en
leerkrachten die ontevreden zijn over de school en/of een klacht
hebben en hanteert het veiligheidsbeleid binnen de school.

Ieder jaar gaat de vertrouwenspersoon gaat langs de klassen om
zich voor te stellen en geeft uitleg over de functie en wat zij voor de
kinderen kan betekenen. Kinderen die zich in elk sociaal opzicht niet
veilig voelen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. Om de
drempel kleiner te maken hangt in de hal een brievenbus. Hier
kunnen kinderen d.m.v. een briefje een probleem of klacht kenbaar
maken waarna de vertrouwenspersoon een moment inplant om
samen met dit kind in gesprek te gaan.


Twee keer per jaar nemen wij een vragenlijst af bij de leerlingen en
leerkrachten die ingaat op het leer- en leefklimaat binnen de klas.
Aan de hand hiervan worden analyses gemaakt welke met de
klassenleerkracht worden besproken. Specifieke uitkomsten van
leerlingen wordt door de vertrouwenspersoon opgepakt door met de
betreffende leerling in gesprek te gaan.
Om het sociale- en emotionele leerproces te ontwikkelen maken wij
gebruik van ‘De Regenboogtraining’.


De intern vertrouwenspersoon kan elk gewenst moment
doorverwijzen naar de extern vertrouwenspersoon Mieke Gondrie.
Voor boven schoolse zaken of klachten liever niet te melden bij de
intern vertrouwenspersoon kunt u altijd contact opnemen met de
extern vertrouwenspersoon.

Contactgegevens Intern vertrouwenspersoon:

Naam: Viveka Dijkstra
Email: internevertrouwenspersoon@vrijeschoolassen.nl

Contactgegevens Extern vertrouwenspersoon
Naam: M. Gondrie
Zij is op alle werkdagen bereikbaar via email, info@gripopconflict.nl
of telefonisch op
06 – 826 05 478