Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon 
Vorig schooljaar ben ik, Martha van der Steen, gestart met de cursussen om als intern vertrouwenspersoon binnen onze school actief te zijn. Als vertrouwenspersoon heb ik verschillende taken die zich richten op leerlingen, leerkrachten en ouders. Ieder kan bij mij terecht met vragen of klachten. 
Als het gaat om leerkrachten en ouders ben ik het luisterend oor en verwijs ik door naar bijvoorbeeld de extern vertrouwenspersoon P. Tabak.   De ib-er en vertrouwenspersoon bevragen en analyseren het sociale leer- en leefklimaat binnen onze school. Hier gaan wij als leerkrachten in de praktijk mee verder. Veel vangen wij op door de regenboogtraining dat door middel van kunstzinnige oefeningen en spelen de sociale processen begeleiden.  
Als het gaat om de kinderen binnen de school dan komen zij bij mij en voer ik gesprekken met hen over hun welbevinden. Om de ‘drempel’ lager te maken voor de kinderen hangt er nu een brievenbus in de school, voor bij de balie.  Hier mogen vragen of klachten op een briefje worden ingeleverd waarnaar ik contact kan opnemen met de desbetreffende persoon.  Alle klassen worden hierover nog geïnformeerd.  

Voor vragen en/of klachten kunt u altijd contact opnemen met; 
-Intern vertrouwenspersoon: M. van der Steen, internevertrouwenspersoon@vrijeschoolassen.nl