Ons onderwijs  

Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in.

Als je een basisschool zoekt voor je kind, wil je allereerst weten of het onderwijs past bij jouw kind. Je kind zal er vanaf zijn eerste dag op de basisschool acht jaar van zijn leven vele uren doorbrengen. Hoe belangrijk is dan niet dat het onderwijs, en de waarden van de school aansluiten bij wat je voor je kind voor ogen hebt. Wij vertellen je graag meer over hoe wij ons onderwijs vormgeven.

Onze basisschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Onze school is een plek waar kinderen elkaar kunnen uitdagen en elkaar inspireren en waar zij hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Samen met hun ouders leren we kinderen betekenis en richting aan hun leven te geven. Zodat ze uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de snel veranderende maatschappij.

Wat kenmerkt ons basisschoolonderwijs?

  • Wij volgen de seizoenen en het ritme van de natuur. Dit laat zich onder andere zien in de jaarfeesten die een belangrijke rol spelen in het schoolleven. Hiernaast lees je er meer over.
  • Wij gebruiken periodeonderwijs waarbij we vakken dagelijks aanbieden voor een periode van drie a vier weken. Hierdoor is er veel verdieping in de lesstof mogelijk. Lees hier meer over ons periodeonderwijs.
  • Er is in ons onderwijs veel aandacht voor creativiteit, kunstzinnige vakken en bewegingsonderwijs.
  • Onze kinderen houden een paar jaar dezelfde leerkracht. Zo heeft de kleuter zijn hele kleutertijd dezelfde kleuterjuf. In de jaren daarna gaat de leerkracht een aantal jaren mee met de klas. Hier kun je lezen hoe dit bijdraagt aan het vertrouwen tussen kinderen onderling, en tussen kind en leerkracht en het positieve effect op het ontwikkelproces van het kind.
  • Ons lesplan is gekoppeld aan de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind. De ontwikkeling van kinderen bestaat uit een aantal perioden waarin het kind anders in de wereld staat en dus ook anders leert. Door hierbij aan te sluiten met het lesprogramma zijn we in staat dicht bij het kind te blijven, en zijn levensbehoeften te gebruiken om vaardigheden te oefenen.

 

 

De betekenis van het woord ‘vrij’ in de naam van Vrijeschool

Het woord ‘vrij’ in de naam van Vrijeschool, betekent in die zin, dat het doel van het onderwijs is, dat het kind kan uitgroeien tot een mens die zelf betekenis en richting aan zijn leven kan geven, een eigen individualiteit kan ontwikkelen in samenzijn met zijn medemens en de wereld.

‘Vrij’ betekent ook dat wij ons onderwijs op onze eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan geschreven door de Vereniging van Vrijescholen, getiteld “Ik zie rond in de wereld.” Hierin hebben wij de kerndoelen die zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs meegenomen (dit leerplan ligt ter inzage op school).

Algemeen en bijzonder onderwijs

De Vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting. Kinderen uit alle gezindten kunnen zich bij ons thuis voelen. Onze school wil in het leven van het kind van betekenis zijn. Het wil een plek waar kinderen  elkaar kunnen uitdagen en elkaar kunnen inspireren, waar eigen talenten kunnen ontwikkelen zodat zij later zelf kunnen bouwen aan de samenleving. “Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in”.

Waarom volgen we de seizoenen
Sint Jansfeest op de Vrijeschool De Es in Assen

Sint Jansfeest

Wij volgen de seizoenen en het ritme van de natuur. Dit laat zich onder andere zien in de jaarfeesten die een belangrijke rol spelen in het schoolleven. Kinderen beleven aan de jaarfeesten de gang door de seizoenen, het grote ritme van het jaar, het ritme van het leven. We willen kinderen zo intens mogelijk verbinden met de aarde en alles wat haar omgeeft. Sommige feesten vieren we in de klas. Andere feesten vieren we met de hele school. Hier lees je meer over de jaarfeesten.

 

Periode onderwijs
 

Periodeonderwijs

Periodeonderwijs

 

In het periodeonderwijs worden bepaalde vakken en/of nieuwe leerstof geïntroduceerd. Het onderwerp komt dagelijks terug en is niet over maanden versnipperd: de opbouw komt goed en samenhangend tot stand. Hier vind je meer over het periodeonderwijs.

 

Kunstzinnig
Kunstzinnige vakken zijn wezenlijk bestanddeel op de Vrijeschool in Drenthe

Kunstzinnigheid staat centraal

Kunstzinnige vakken zijn een wezenlijk bestanddeel van het lesprogramma. Denk aan handwerken, handenarbeid, muziek, schilderen, vormtekenen, toneel en boetseren. Sterker nog, alle vakken krijgen op de Vrijeschool een kunstzinnige inkleuring. Op die manier wordt het intellect gevormd vanuit het gevoelsgebied. Passend bij de ontwikkelingsfase van het basisschool kind.

Een paar jaar dezelfde leerkracht
Leerkracht blijft een paar jaar bij dezelfde klas

Klassenleerkracht

Een kleuter heeft twee jaar lang dezelfde kleuterjuf. Wanneer de kleuterklassen de grens van 27 leerlingen hebben bereikt wordt gekeken of we een derde kleuterklas kunnen starten. Dit heeft te maken met het tijdstip in het jaar en de verwachte instroom van dat jaar. De derde kleuterklas is een soort instroomklas voor de vierjarige kleuters die vanaf september zijn gestart en voor de nieuwe instroom van jongste kleuters. De ervaring laat zien dat we de derde kleuterklas in het voorjaar starten.

In de jaren daarna (klas 1 t/m 6) hebben we de intentie om de leerkracht een paar jaar bij dezelfde klas te houden. Echter er kunnen zich redenen voordoen waardoor we dit los moeten laten. Een aantal vaklessen wordt verzorgd door verschillende vakleerkrachten. Te denken valt aan gymnastiek, Engels, vormtekenen of houtbewerking. Aan het eind van ieder schooljaar krijgen de ouders een overzicht van de formatie voor het komende schooljaar.

Aansluiten bij de ontwikkelingsfasen van jouw kind
Ons lesplan is gekoppeld aan de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind. De ontwikkeling van kinderen bestaat uit een aantal perioden waarin het kind anders in de wereld staat en dus ook anders leert. Door hierbij aan te sluiten met het lesprogramma zijn we in staat dicht bij het kind te blijven, en zijn levensbehoeften te gebruiken om vaardigheden te oefenen.
Antroposofie als inspiratie
Antroposofie als inspiratie voor de VrijeschoolHet pedagogisch denken en handelen in de Vrijeschool vindt zijn uitgangspunt en inspiratie in de antroposofie. De eerste Vrijeschool werd op grond van aanwijzingen van de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, gesticht in 1919 te Stuttgart. Inmiddels is de Vrijeschoolbeweging uitgegroeid tot een internationale schoolbeweging met honderden scholen over de hele wereld. Hoe belangrijk de antroposofie als inspiratiebron en leidraad ook is, de leerlingen worden niet geconfronteerd met de antroposofie als leerstof.