Lesverzuim of verlofaanvraag

Wanneer een kind (door bv. ziekte) één dag of langer niet aanwezig kan zijn, moet de school hierover tussen 8.00 en 8.30 (telefonisch) geïnformeerd worden: 0592-309105.

We vragen je om bezoeken aan tandartsen, dokters enz. zoveel mogelijk op de vrije middagen te plannen of in de vakanties.

In bijzondere omstandigheden kan verlof worden verleend. Hiervoor dien je van te voren een aanvraagformulier in te vullen om toestemming te vragen aan de directie.

Er wordt een afwezigheidsregistratie van de kinderen bijgehouden door de leerkracht en de directie. Tweemaal per jaar kijkt de leerplicht ambtenaar van de gemeente mee in de school naar het aantal verzuimdagen van de kinderen.