Ziekte of afwezigheid van de leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht zal er voor vervanging worden gezorgd. Op Vrijeschool de Es maken we van de invallers groep vanuit de stichting en gebruik van gekwalificeerde invallers van Slim Personeelsbemiddeling. Zij kunnen op zeer korte termijn invallers verzorgen. Indien er geen vervanging is, wordt de betreffende klas volgens een vast rooster verdeeld over de andere klassen. De kinderen doen gedeeltelijk mee met die andere klas en zijn verder in de gelegenheid om een individueel programma te maken.