Medezeggenschapsraad

Ouders hebben een wettelijk recht om mee te denken en te beslissen over belangrijke zaken op school. Deze inspraak wordt geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Vrije school de Es bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Wij denken mee over de opzet, de inhoud en de organisatie van het beleid op de Es. Belangrijke beleidskeuzes worden aan de MR voorgelegd voor advies of ter instemming. Ook kan de MR zelf met onderwerpen komen die zij wil bespreken met de directie.

De Medezeggenschapsraad van de Es vergadert ongeveer één keer per 2 maanden op donderdagavond. De MR is te bereiken onder mr@vrijeschoolassen.nl

Als je een vraag hebt, kun je ook één van de ouderleden aanspreken. Ouders kunnen ook tijdens de MR vergadering het laatste half uur langskomen om een belangrijk onderwerp in te brengen. Meld het graag wel even vooraf via de mail.

In het ouderbericht de week voor de volgende MR vergadering zal gemeld worden dat er een MR vergadering aan komt. De notulen van alle MR vergaderingen zijn in te zien bij de balie.

De MR van de Es wil graag goed benaderbaar zijn en zo de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten behartigen. We vertrouwen er op dat jullie ons weten te vinden.

Ouderleden:
Josien Buiter (voorzitter)
Madelon Ruiter
Peter-Paul Draaijer