Schooltijden vanaf schooljaar 2022/2023

Jongste kleuters*Ma – Vr 8.30-12.50
Oudste kleuters* en klas 1Ma, Wo, Vr 8.30-12.50Di, Do 8.30-14.50
Klas 2 t/m 6 Ma, Di, Do 8.30-14.50Wo, Vr 8.30-12.50

Op maandag ook 1e klassers ophalen via kleuteringang i.v.m. pauze van andere lln.

De bel gaat om 8.20.

*Schooltijden en kleuters

  • Kleuters van 4 jaar starten altijd eerst met 4 ochtenden school ( ma – di – do – vr) en zijn dus elke woensdag vrij. Na overleg tussen leerkracht en ouders mogen zij ook op woensdagochtend naar school. Als een kleuter van 4 jaar een rustdag nodig heeft is dat altijd op de woensdag. Zo wordt het ritme voor de klas en voor de kleuter zelf in stand gehouden.
  • Jongste kleuters zijn kleuters van 4 en 5 jaar die het schooljaar daarna niet naar klas 1 gaan. Zij gaan nooit de middagen naar school.
  • Oudste kleuters zijn kleuters die voor 1 oktober van het volgende schooljaar 6 jaar worden. Deze kleuters gaan op alle ochtenden en op dinsdag – en donderdagmiddag naar school. De overgang naar klas 1 wordt zorgvuldig en individueel bekeken. We hanteren daarbij de grens van 1 oktober. In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken.

LET OP: NIEUWE REGEL:
De leerkracht neemt de kinderen mee naar boven.
Als de laatste van alle rijen de trap op is wordt de trap tot 8.30 afgesloten.

Laatkomers wachten beneden tot zij een  teken krijgen om naar boven te gaan.

Deze nieuwe regel voeren we in omdat we het belangrijk vinden dat de klassen ‘s morgens de dag kunnen beginnen zonder verstoringen en, laten we eerlijk zijn, laatkomers zichtbaarder worden voor ons.

Pauzes

De klassen hebben allemaal een ochtend pauze. De tijden hiervan verschillen per klas.
Op de lange dagen is er ook een middagpauze.
De kinderen blijven tijdens de pauze over op school.