Woensdag 27 september is de algemene ouderavond om 20.00.
Verschillende werkgroepen binnen school zullen zich kort presenteren.
Daarna komt Gerard Reijngoud aan het woord over de geschiedenis van de
Vrijeschool beweging. Hij heeft zich op veel variaties en veelkleurigheid voorbereid. Per slot van rekening is het twee dagen voor Michaƫl. Hij neemt ook wat spulletjes mee uit die begintijd 1919. Het lijkt bij hem thuis
wel op een Waldorf museum!
Alle ouders en belangstellenden, ook van Koala, zijn van harte uitgenodigd voor deze avond.