Vanaf 1 januari 2018 stopt het peuterspeelzaalwerk zoals wij dat in
Assen kennen. De peuterspeelzalen worden onderdeel van de kinderopvang
en voor allebei gelden straks dezelfde wettelijke regels. De overheid
wil hiermee de kwaliteit van de peuteropvang verder versterken.

Hier vind je meer informatie over de situatie in Assen