Verzekering

De school is collectief verzekerd tegen ongevallen bij de maatschappij Marsh.

De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren en tijdens de reis van school naar huis en omgekeerd (rechtstreeks), tot een maximum van één uur. Indien de afstand school – huis meer dan vier kilometer bedraagt, is de maximum reistijd twee uur (gerekend voor een enkele reis).

De verzekering is eveneens van kracht bij alle door de school georganiseerde activiteiten onder leiding van leerkrachten of daartoe door het schoolbestuur aangewezen volwassen personen.